This text will be replaced
Picture 3 of 10

Collective Memory Gallery

Collective Memory Gallery is een autonome afgeleide van het project Collective Memory Mass Grave. In een uiterst compacte galerij worden Memorial Images of herinneringsbeelden gepresenteerd. Ik herschilderde een aantal cruciale beelden uit de duisternis van het Europese verleden. Deze replica’s werden op hun beurt gereproduceerd als Memorial Multiples (print in beperkte oplage), die te koop worden aangeboden. Op die manier kunnen de herinneringen opnieuw circuleren binnen zowel het privé- als het publieke of collectieve domein.

Collective Memory Gallery is an independent derivative of the Collective Memory Mass Grave project. Memorial Images are presented in an extremely small gallery. I repainted several crucial images from the dark depths of the European past. These replicas are reproduced as Memorial Multiples (limited edition prints) and offered for sale. In this way the memories can circulate once more in both the private and public or collective domains.