Picture 3 of 5

Protected Landscape

Protected Landscape is de eerste gebouwde kamer van House of Eutopia, die zich op de begane grond bevindt. Als bezoeker word je uitgenodigd om de drempel te overschrijden, het afgesloten geheel te betreden en via een parcours langs verschillende herkenbare, vaak archetypische landschappen een eigen perspectief te vormen over de thema’s die ze symboliseren: migratie, de bescherming en controle van Europa’s buiten- en binnengrenzen, asielbeleid en het proces van Europese integratie. Filip Berte wil Europa vanuit een cultuurhistorisch/politiek perspectief vatten in een verschaalde, architectonische dimensie.

Protected Landscape was the first room to be built in the House of Eutopia and is located on the ground floor. The visitor is invited to cross the threshold, enter the closed entity and follow a route that takes him past various recognisable, often archetypal landscapes, so he can form his own view of the themes they symbolise: migration, the protection and control of Europe’s outer and internal borders, asylum policy and the process of European integration. Filip Berte wants to capture Europe from a cultural-history/political perspective, in an architectural dimension on a specific scale.