Picture 4 of 4

Masking Milosevic

Op 11/03/2006 wordt Slobodan Milosevic, voormalig president van Joegoslavië, dood aangetroffen in zijn gevangeniscel in Scheveningen. Sinds 1999 werd hij door het VN Internationaal Strafhof in Den Haag beschuldigd van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Met zijn dood werd ineens ook zijn proces, zonder gerechtelijke uitspraak, officieel beëindigd.
Op vrijdag 25/03/2006, een week na zijn begrafenis, stond Slobodan Milosevic centraal binnen het kader van Eutopia. De dood van één van de voornaamste hoofdrolspelers van de oorlogen in de balkan uit de jaren 1990 was de aanleiding om een moment van ‘retrospectieve reflectie’ te organiseren. Voor Milosevic geen bloemen noch kransen, noch een hommage of rouwbetoon. Wél kwamen twee mensen aan het woord die hun jeugd doorbrachten in Servië, onder het Milosevic-regime: Nebojsa Hinic en Annamaria Rekecki. Auditief in het bijzijn, visueel op afstand van het publiek en in confrontatie met Milosevic’ dodenmasker haalden zij herinneringen op aan de tijd dat ze onder zijn regime in Belgrado leefden. Hun relaas werd op video opgenomen en dient als getuigenis van een bewogen, afgesloten periode.