Picture 4 of 7

Mobile Embassy / Mobile Office

In de startfase van Eutopia,werd het vertegenwoordigd door de Mobiele Ambassade, in de vorm van een oude werfwagen of de archaïsche vorm van een woonwagen waarin niet gewoond wordt maar die het wonen en de geografische plek van de woonst in vraag stelt.
De Mobiele Ambassade is een ‘zwerfwagen’ waar traagheid boven snelheid primeert. Door de traagheid ontstonden er kansen voor stilstand, reflectie en ontmoetingen met mensen onderweg in het parcours van Eutopia.

Om verhalen te verzamelen ging Eutopia de straat op met de Mobiele Ambassade, om interviews af te nemen met mensen uit alle sociale lagen van de bevolking over thema’s die op dat moment actueel aan de orde of voor Eutopia inhoudelijk van belang waren.
Als ontvangstkabinet diende Mobiele Ambassade een belangrijke doelstelling van Eutopia nl. de dialoog initiëren en een communicatie- en discussieplatform creëren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. De participatie van het publiek is van essentieel belang voor een pluriforme vertaling in de constructie van het huis.