Picture 5 of 6

The Dialogue Audition

The Dialogue Audition is een spin-off-project van The Blue Room, een van de installaties van Filip Bertes langetermijnproject Eutopia. Zowel The Dialogue Audition als The Blue Room focussen op de relatie tussen EU-instellingen en EU-beleidsmakers enerzijds en de EU-burgers of Europeanen anderzijds. Doel ervan is de bestaande (communicatie)kloof tussen beide partijen in vraag te stellen en ze tijdelijk te overbruggen.

The Dialogue Audition was oorspronkelijk opgevat als een performance-act in het kader van de European Foundation Week in mei 2010, die later resulteerde in een animatiefilm (in samenwerking met Mario Debaene).

Tijdens de performance zat Filip Berte in een semi-transparante box waarin hij diverse passanten interviewde: Europese burgers, beleidsmakers en politici. De deelnemers konden enkel Bertes stem horen, gezien ze van hem afgescheiden werden door een wand met aan hun zijde een spiegel. Later tekenden Filip Berte en Mario Debaene portretten van de geïnterviewden, die vervolgens opgenomen werden in de film The Dialogue Audition.

The Dialogue Audition is a spin-off project of The Blue Room (another installation of Filip Berte’s long term Eutopia project), which focuses on the relation between EU institutions and EU policymakers on the one hand and EU citizens or Europeans on the other hand. More in specific both The Dialogue Audition as well as The Blue Room aim at questioning and bridging the existing gap of communication in between ‘the two sides’.

Firstly conceived as a performance act in the European Foundation Week in May 2010, The Dialogue Audition became afterwards a starting point for an animation film with the same title (in collaboration with Mario Debaene).

During the performance act, Berte was seated in a small semi-transparent box in which he interviewed passers-by of all types: European citizens, policy makers and politicians. The participants were only able to hear Berte ask his questions as they were separated by a one-way mirrored wall. Afterwards, Filip Berte and Mario Debaene made animated portraits of the interviewed participants. These portraits were used for The Dialogue Audition film.