Picture 2 of 13

The Graveyard

4 steden / 4 films

De tuin rondom het Huis van Eutopia wordt ingericht als begraafplaats. Met The Graveyard dringt Filip Berte binnen in de geografische marges rond Europa en gaat hij op zoek naar de sociale marges binnen de actuele samenlevingen. Hiervoor bezocht hij vier steden. Drie daarvan bevinden zich in de rafelranden van de Europese Unie: Tbilisi (Georgië), Chişinău (Moldavië) en Melilla (Spaanse enclave in Marokko). De vierde stad is Brussel, als symbolische aankomstplek van diegenen die de marge willen inruilen voor het centrum van Europa. Berte observeert outsiders: daklozen, asielzoekers, migranten en vluchtelingen.
Het resultaat van Bertes parcours in de marge zijn vier indringende films, persoonlijke portretten van de vier steden die hij bezocht. Voor deze films werkte Filip Berte samen met geluidskunstenaar Ruben Nachtergaele, die hem op zijn reizen vergezelde en ‘field recordings’ transformeerde tot soundtracks voor de films.
De installatie The Graveyard bestaat uit vier besloten kijkkamers waar het publiek telkens één film tot zich kan nemen.
Tijdens hun reizen postten Berte en Nachtergaele regelmatig foto’s, korte films, geluid, tekeningen, interviews en gedachten op de The Graveyard-blog.

4 cities – 4 films

The garden around the House of Eutopia is laid out like a graveyard. With The Graveyard Filip Berte penetrates Europe’s geographic margins and explores the social margins of present-day communities. He did this by visiting four cities, three of them located on the fringes of the European Union: Tbilisi (Georgia), Chişinău (Moldova) and Melilla (Spanish enclave in Morocco). The fourth citiy is Brussels, a symbolic place of arrival for those looking to swap the margins of Europe for its centre. Berte observes outsiders: the homeless, asylum seekers, migrants and refugees.
The result of Berte’s activities on the fringes is four penetrating films, personal portraits of the four cities he visited. Berte worked on the films with sound artist Ruben Nachtergaele, who accompanied him on his travels and turned field recordings into soundtracks for the films.
The installation The Graveyard consists of four enclosed viewing rooms in each of which the public can watch one of the films.
During their travels Berte and Nachtergaele regularly posted photos, short films, sounds, drawings, interviews and thoughts on the The Graveyard blog