Picture 1 of 1

White Space / Mirror

De zolder van House of Eutopia staat zowel ruimtelijk als inhoudelijk diametraal tegenover de kelder. Waar de kelder de donkere kant van een Europees verleden belichaamt, wil de zolderkamer onder het dak een licht werpen op mogelijke nieuwe of utopische toekomstperspectieven voor Europa binnen een immer veran¬derende wereld. Het is de enige ruimte die niet materieel wordt vormgegeven: het is de ruimte die leeg blijft maar onderdak biedt aan ‘ruimte voor reflectie’.
Dit boekje nodigt u, lezer, uit om de witruimte op persoonlijke wijze in te vullen en het aan te wenden als een eigen visionaire plek voor reflectie.
Bijdragen kunnen per e-mail opgestuurd worden naar info@eutopia.be of per post naar CAMPO, t.a.v. Filip Berte, Nieuwpoort 31-35, B 9000 Gent.
Filip Berte verlaat intussen zijn House of Eutopia via de zolder en het dak, op weg naar Inversion of a future ahead, de titel van zijn nieuwe werk.

The attic of the House of Eutopia is diametrically opposite to the cellar, both spatially and in content. Whereas the cellar embodies the dark side of the European past, the attic room under the roof is intended to cast a light on possible new or utopian perspectives for the future of Europe in an ever-changing world. It is the only room that does not involve any material design: it remains empty, but is a ‘place for reflection’.
This booklet is an invitation to you, the reader, to fill the white space in a personal way and to use it as your own visionary room for reflection.
Contributions can be sent by mail to info@eutopia.be or by post to CAMPO, attn. Filip Berte, Nieuwpoort 31-35, B-9000 Ghent.
In the meantime, Filip Berte is leaving his House of Eutopia via the attic and the roof, on his way to an Inversion of a future ahead, the title of his new work.